Зачем военный билет на работе

Предприятия обязаны информировать военкомат об изменениях в личной ж

Зачем военный билет на работе

Об изменениях в жизни сотрудников предприятия ежемесячно будут уведомлять военкоматы, информирует ЮРЛИГА.

Мужчин будут принимать на работу или учебу только после постановки на военный учет в районных (городских) военкоматах, а также в случае их пребывания на военном учете в СБУ или Службе внешней разведки.

Обязательна проверка у граждан при приеме на работу или учебу наличия военно-учетных документов. У военнообязанных такими документами являются военный билет или временное удостоверение, а у призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам.

На предприятия, учреждения и организации возлагается выполнение некоторых мероприятий по ведению персонального учета призывников и военнообязанных. К числу таких мероприятий относится внесение в личные карточки изменений касательно семейного положения, места проживания, образования, места работы и должности военнообязанного.

Таким образом, предприятия, учреждения и организации, в которых работают призывники и военнообязанные, должны в 5-дневный срок со дня подачи соответствующих документов вносить в личные карточки призывников и военнообязанных изменения касаемо их личной жизни и уведомлять об изменениях районные (городские) военные комиссариаты ежемесячно до 5 числа.

Данные карточек первичного учета призывников и военнообязанных сверяются госорганами с их учетными данными, указанными в личных карточках на предприятиях по месту работы, с домовыми книгами, другими документами по вопросам регистрации места жительства физлиц. Адрес фактического проживания призывников и военнообязанных проверяется путем проведения подворного обхода. Кроме того, во время сверок проверяется наличие и состояние военно-учетных документов физлиц. Такие сверки проводятся не менее одного раза в год.

Особенности персонального учета призывников и военнообязанных разъяснены в письме Минобороны от 31 марта 2017 года № 116/9/5/2807.

ТЕКСТ ПИСЬМА

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

від 31.03.2017 р. № 116/9/5/2807

Відповідно до п.

24 та 31 Порядку N 921 державні органи проводять звіряння не менше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов'язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності сільських, селищних та міських рад, а також із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов'язаних шляхом подвірного обходу.

Крім того, під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників і військовозобов'язаних.

Державні органи вносять до карток первинного обліку призовників і військовозобов'язаних зміни облікових даних, які виявлені під час звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних.

Пунктом 37 Порядку N 921 на підприємства, установи та організації покладається виконання низку заходів щодо ведення персонального обліку призовників і військовозобов'язаних, серед яких мають місце внесення до особових карток призовників і військовозобов'язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних.

Обов'язковою є перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць).

Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов'язаних здійснюватиметься тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в Службі безпеки України та Службі зовнішньої розвідки.

Персональний облік призовників і військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях й надалі буде вестись згідно з типовою формою первинного обліку N П-2 “Особова картка працівника”, в якій у частині “Назва райвійськкомату за місцем реєстрації” розділу II дані заповнюються на підставі подання військово-облікових документів, а в частині “Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання” дані заповнюються відповідно до інформації, отриманої у військовому комісаріаті після проведення перевірки державними органами відповідно до п. 31 Порядку N 921.

Враховуючи зазначене, підприємства, установи та організацій, в яких працюють призовники і військовозобов'язані, повинні у п'ятиденний строк з дня подання відповідних документів вносити до особових карток призовників і військовозобов'язаних зміни щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилати щомісяця до 5 числа повідомлення про зміну облікових даних до районних (міських) військових комісаріатів за місцем реєстрації, про що зазначено в військово-обліковому документі.

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління персоналу – заступника начальника штабу Командування Сухопутних військЗбройних Сил України полковникС. Скоринін

Источник: https://buhgalter911.com/news/news-1028334.html

Военный билет при приеме на работу

Зачем военный билет на работе

Военный билет при официальном трудоустройстве — важный документ. Часто руководители крупных и не очень организаций отказывают трудоустраивать призывников, которые не могут предъявить подобные виды документов. Следует разобраться, прав ли работодатель в такой ситуации и обязателен ли документ.

Зачем при приеме на работу нужен военный билет?

Гражданин Российской Федерации может считаться военнообязанным, то есть подлежать призыву. Согласно законодательству он должен предоставить документы будущему работодателю, чтобы тот смог проверить наличие его в военном учете.

Если же при официальном трудоустройстве гражданин относится к резервной группе и у него нет этого документа, то он в обязательном порядке должен предъявить временную справку. Она выдается вместо основного документа.

Если он ждет призыва, в его обязанности входит предъявить удостоверение личности РФ, которое подтвердит призыв на службу.

Согласно текущему Положению в пункте 9 о воинском учете, каждое предприятие обязано вести воинский учет всех трудоустроенных сотрудников. Именно поэтому многие работодатели и запрашивают подтверждающий документ при приеме на работу.

Воинский учет должен вестись в соответствии с предоставленными работником справками:

 • Военный билет;
 • Временная справка, которая предоставляется вместо этого документа;
 • Удостоверение личности гражданина, который подлежит призыву.

Работодатель должен осознать, что он несет ответственность в случае контроля комиссариата при учете военнообязанных работников.

До какого возраста нужен военный билет при приеме на работу?

Многие граждане РФ задаются вопросом, нужен ли военный билет при устройстве на работу после 27 лет? Как гласит российское законодательство, военнообязанными считаются представители мужского пола в возрасте до 50 лет. Максимальный срок — 65 лет. Все зависит от конкретного звания.

Военнообязанный гражданин — человек, который должен явиться в военкомат по первому требованию для защиты своей Родины. Остальные мужчины могут быть невоеннообязанными как по возрасту, так и по состоянию здоровья.

Об этом свидетельствует печать в удостоверении личности. Поэтому до достижения 50 лет при устройстве на работу необходимо иметь при себе подтверждающую бумагу.

Мужчины от 18 до 27, которые находятся в воинском учете и не входят в запас, считаются призывниками.

Если сотрудник не прошел службу в армии по уважительным причинам, ему выдается этот документ с пометкой об увольнении в запас, если не было призыва.

Однако это не отменяет предоставление военного билета при трудоустройстве. Если возраст работника находится в пределах 18-50 лет, работодатель обязан предоставить информацию в военкомат.

Если этого не сделать, на него накладывается административная ответственность.

Сделайте правильную копию при приеме на работу. Работодателя, как правило, интересуют страницы вашего звания и ВУС. Это необходимо для заполнения кадровой отчетности и последующей передаче документации в военкомат. Подобные страницы расположены в центре книжки.

Отсутствие военного билета при приеме на работу

Работодатель может отказать сотруднику в приеме на работу только по профессиональным несоответствиям. Отсутствие документа не считается основанием этому.

Если сотрудник не предъявил книжку, необходимо обратиться в военкомат.

Если руководитель кадров этого не сделает, это повлечет за собой штраф приема на должность без военного билета в виде административной ответственности в соответствии со статьей 21.4 КоАП РФ.

Иными словами, он считается необязательным при трудоустройстве. Однако работодатель может его потребовать в особых случаях, которые предусматриваются законодательством. К примеру, в том случае, если условия труда вредные и опасные.

Где хранить военный билет?

Военный билет предоставляет каждому гражданину возможность трудоустроиться официально на определенную работу. Вряд ли работодатель решится взять на работу сотрудника, которого могут призвать в армию в любой момент. Ведь он потеряет ценного и уже обученного кадра.

После трудоустройства и его предъявления, сотрудник должен взять документ и хранить его в личном архиве. Работодателю запрещено его хранить.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных): (12 3,67 из 5)
Загрузка…

Источник: https://russiansu.ru/priem-na-rabotu/voennyj-bilet-pri-prieme-na-rabotu.html

Работа без военного билета

Работодатель имеет полное право потребовать от соискателя вакансии документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. Это полностью соответствует статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации.

Конечно, сегодня можно найти коммерческие компании, которые могут не потребовать военный билет для работы.

Но практика показывает, что в этом случае молодого человека ждет низкооплачиваемая должность, а также отсутствие официального трудоустройства и другие весьма существенные ограничения.

Связано это с тем, что в настоящее время отечественный рынок все больше склоняется в сторону соблюдения законодательства, избегая каких-либо полулегальных схем учета персонала, так как за это можно получить штрафные санкции и потерять доверительные отношения с представителями контролирующих органов.

Что делать, если на работе просят военный билет?

Если у молодого человека отсутствует военный билет, то он в соответствии со статьей 50 «Положения о воинском учете», утвержденного постановлением Правительства РФ № 719 от 27.11.2006, должен в течение двух недель обратиться в военный комиссариат. Здесь ему должны выдать военный билет.

Но если молодой человек не был освобожден от прохождения службы по призыву, а получил справку вместо военного билета, т.к. не служил не имея на то законных оснований, то следует обратиться к опытным юристам.

Они помогут определить, действительно ли призывник сам виноват в том, что получил справку, или же это связано с бюрократическими проволочками самого военкомата, который просто не захотел должным образом разобраться в ситуации призывника и пошел легким путем.

Если ситуация решится в пользу призывника, то можно спокойно устраиваться на работу, рассчитывая на удачное построение карьеры и хороший оклад.

Можно ли вместо оригинала предъявить копию военного билета?

Работа без военного билета возможна, если человек сможет предъявить копию, которая была официально заверена в нотариальной конторе. Нотариус должен провести тщательную сверку оригинала и копии, которая должна содержать следующую информацию:

 • решение председателя комиссии, осуществляющей призыв,
 • отметку о прохождении альтернативной гражданской службы,
 • данные о звании, наградах, ранениях и контузиях,
 • сведения об участии военнообязанного в военных сборах,
 • отметки о приеме или снятии с воинского учета,
 • антропометрические данные призывника.

Для чего работодателю военный билет?

Основные причины, по которым может потребоваться проверка военного билета при приеме на работу:

 • Санкции для работодателя. Если компания возьмет на работу уклониста, то ей придется оплачивать штраф в размере от трех до десяти минимальных зарплат, уровень которых устанавливается законодательной властью.
 • Выявление уровня компетентности. В некоторых организациях при помощи военного билета проверяют уровень пригодности к выполнению определенной работы. Чаще всего это происходит при попытке устроиться в организации, где предъявляются особые требования к здоровью соискателя.
 • Конкуренция на рынке труда. Любой компании просто невыгодно принимать на работу и тратить время на обучение нового сотрудника, который в любой момент может быть призван в армию для прохождения срочной службы.

Нужен ли военный билет при приеме на работу после 27 лет?

Несмотря на то, что призывной возраст заканчивается в 27 лет, военнообязанными считаются представители мужского пола в возрасте до 50 лет. Это означает, что военный билет могут требовать и после окончания призывного возраста, так как каждое предприятие по российскому законодательству обязано вести воинский учет всех трудоустроенных сотрудников.

Военный билет после 50 лет

После достижения 50 лет солдаты и прочие военнослужащие проходят процедуру снятия с воинского учета.

В результате этого они больше не могут быть призваны на военную службу и билет им не нужен при трудоустройстве.

Процесс снятия с воинского учета по возрасту не требует подачи заявления или посещения военкомата. Как правило, в личном деле просто делают отметку, что человек снят с учета по возрасту.

Исключение из этого правила составляют граждане, которые были признаны непригодными к службе по состоянию здоровья. Они подлежат досрочному освобождению, так как после прохождения медицинского освидетельствования им присваивается категория «Д». Эта категория освобождает не только от призыва, но и от воинской обязанности в целом.

Оказание юридической помощи призывникам

Наша компания оказывает юридическую помощь призывникам, которые хотят избежать срочной службы на законных основаниях.

У нас работают только опытные юристы, досконально знающие все нюансы процесса взаимодействия с военным комиссариатом. Они осуществляют защиту интересов клиентов только в правовом поле.

Поэтому в дальнейшем наши клиенты не испытывают абсолютно никаких трудностей при приеме на работу.

Для того чтобы получить консультацию о том, как решить проблемы при трудоустройстве на работе без постановки на учет в военкомате, достаточно позвонить по телефону 8 (800) 200-66-46.

Источник: https://www.prizyvanet.ru/rabota_bez_voennogo_bileta

Работа без военного билета

Зачем военный билет на работе

Многие призывники, пытаясь откосить от армии и избежать военной службы, даже не представляют о том, что отсутствие военного билета может стать большим препятствием на пути ко многим вещам: получению прав, оформлению кредита.

Но хуже всего то, что молодой человек может столкнуться с проблемой трудоустройства, если не служил в армии. В данной статье подробно рассмотрим, зачем на работе требуются военный билет, возможно ли устроиться без него и другие важные и интересующие вопросы.

Зачем при устройстве на работу требуют военный билет?

Каждое предприятие должно вести воинский учет своих сотрудников. Этот факт становится основной причиной запроса работодателем военного билета. Существует ряд других очень важных обстоятельств, которые требуют наличие военного билета при трудоустройстве:

 • Отдел кадров хочет убедиться в компетенции своих сотрудников, присутствующей в военном билете. Например, если мужчина хочет устроиться на работу в МЧС, то он обязательно должен иметь военный билет и обладать необходимой категорией годности.
 • Наличие военного билета является доказательством того, что молодой человек, устраивавшийся на работу, чист перед законом и не уклонялся от армии. Понятное дело, что ни одному работодателю не будет приятно, если новоиспеченного сотрудника выведут из офиса прямо в военкомат.
 • И самое главное – это то, что закон Российской Федерации предусматривает штрафы тому работодателю, который не потребовал военный билет у кандидата на должность и устроил его работать.

В настоящее время большинство организаций сторониться брать мужчину на работу без военного билета, поскольку современный рынок больше склоняется к стороне “чистого” и “белого” законодательства.

Какие страницы документа интересуют работодателя

Чаще всего во время устройства на новую должность работодатель смотрит только на первую страницу военного билета. Он знакомится с той информацией, которая там указана. Конкретно это ФИО, дата рождения, когда и кем был выдан документ (если, конечно, это работа не в военных силах РФ).

Но лучше всего сделать ксерокопии страниц со следующей информацией:

 • Отметка призывной комиссии;
 • запись о службе и демобилизации;
 • Информация о наличии званий и наград, если такие имеются;
 • Запись о запасе;
 • Метрические сведения;
 • Отметка о поставлении на учет и снятии с него;
 • Номер билета.

Поэтому при трудоустройстве на работу в обязательном порядке необходимо иметь при себе оригинал военного билета или хотя бы ксерокопию. Лучше заранее уточнить у работодателя, какие страницы военного билета ему интересны. Все-таки каждый имеет свои определенные требования.

Возможно ли устроиться на работу без военного билета

Многие задаются вопросом: “Как и возможно ли устроиться на работу без военного билета?” Согласно российскому законодательству, при устройстве на работу необходимо предъявлять полный пакет документов, в число которых входит и военник.

Внимание! Существует закон “О воинской обязанности”, который предполагает учет граждан, подлежащих призыву и возможную мобилизацию их в случае чрезвычайного военного положения. Поэтому официально на работу без военного билета не берут.

Для работодателя эти действия описаны в статье 65 ТК РФ. Согласно ей мужчине в официальной должности может быть отказано при отсутствии документа воинского учета. Работодателю следует уточнить причину отказа, чтобы молодой человек знал заранее, что и на других местах причина может быть той же.

Любая организация должна отчитываться перед военкоматами о сотрудниках, которые подлежат воинской обязанности. И если выяснится, что работодатель берет сотрудников без наличия военного билета, то ему грозят нехорошие последствия.

Сотруднику не обязательно приносить оригинал, работодатели вполне обходятся и копией. Важен сам факт наличия и состояния на учете.

Кроме того, если мужчина планирует устроиться на работу в таких организациях как ЧОП, МВД, МЧС, пожарную службу и т.д., то ему обязательно нужно будет предоставить военный билет, в котором помимо указания о прохождении службы есть еще и категория годности по здоровью.

Работодатель берет на себя большую ответственность в обоих случаях: и когда берет сотрудника без военного билета, и тогда, когда отказывает. Ведь в соответствии с ТК РФ работодатель не может без веской причины отказать сотруднику в трудоустройстве.

Что нужно делать работодателю с сотрудником без военного билета?

 • Отказ соискателю по наличию ложных причин. Например, работодатель может сказать, что сотрудник не соответствует профессиональным требованиям и не знает необходимой информации для работы;
 • Взять сотрудника без военника. При этом необходимо будет оповестить военкомат о совершенном действии.

Какое может быть наказание за прием на работу без билета

Как для руководителя компании, так и для сотрудника устройство на работу без военного билета могут обернуться нехорошими последствиями. Мужчина, избегавший военного призыва может получить как административную, так и уголовную ответственность. Руководитель компании же ограничится только штрафом, но в очень больших размерах. Рассмотрим по отдельности каждый из вариантов.

1. Ответственность руководителя

Компания может устроить мужчину на работу без военного билета, однако в обязательном порядке она должна сообщить об этом в военкомат. Для этого предоставляется срок в две недели. Такие условия прописаны в п.

1 статьи 4 ФЗ №53 “О воинской обязанности” от 28 марта 1998 года. В противном случае на него накладывается административная ответственность, основанная на части 3 статьи 21.4 КоАП РФ.

Штраф может составить от 3 до 10 размеров минимальной оплаты труда (МРОТ).

Устраивая на работу сотрудника без военного билета, работодатель нарушает положение статьи 5.27 КоАП РФ. За это предполагаются следующие штрафы:

 • 10 000-20 000 рублей для должностных лиц;
 • 5 000-10 000 рублей для индивидуальных предпринимателей;
 • 50 000-100 000 рублей для юридических лиц.

2. Ответственность сотрудника

 • АдминистративнаяВ кодексе административных правонарушений об уклонении от армии создана целая глава – 21. Призывников касаются статьи 21.5, 21.6 и 21.7. Исходя из их содержания, можно кратко описать последствия для призывника при уклонении от армии. А именно: наложение административного штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет. Вряд ли такую крупную сумму мужчина сумел заработать за все это время, чтобы так легко оплатить свой штраф.При умышленно порче документов штраф колеблется от 100 до 500 рублей.Внимание!Конкретной методики для определения размера штрафа не существует. В разных городах эта сумма может значительно варьироваться и изменяться.
 • УголовнаяВся уголовная ответственность, ожидающая призывника за уклонение от армии, сосредоточена в статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Согласно ей уклонение от военной подготовки и службы в армии наказывается принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.В 2008 году вышло особое постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации,теорией которого руководствуются все суды, принимающие решения об установление ответственности молодым людям, пытающихся любыми способами откосить от армии.

Можно заметить, что все это не так-то просто. Для работодателя брать сотрудника без военного билета является огромной ответственностью, да и для самого мужчины уклонение от армии не сулит ничего хорошего.

В каком возрасте военник уже не нужен

В современном действующем законодательстве указан возраст мужчин, когда они перестают быть военнообязанными и могут не предоставлять военные билеты во время нового трудоустройства. На сегодняшний день это 50 лет для мужчин гражданского населения и 55-65 для категории военных.

Это обусловлено званием и состоянием здоровья мужчин в таком возрасте. Но до пятидесяти лет наличии военника для каждого мужчины является обязательным. Забавно, ведь призывной возраст в нашей стране до 27 лет. То есть если до этого времени ты уклонялся от армии, военный билет так и не получил, и работу нормальную найти не можешь.

Военные документы, в обязательном порядке необходимые каждому гражданину при трудоустройстве на работу:

 • Удостоверение или свидетельство о постановке на воинский учет;
 • Военный билет или временное свидетельство в случае его потери.

Если же гражданин не является пригодным для службы в армии, то ему будет присвоена категория годности “В”, он также будет зачислен в запас без службы в армии. И даже это обязательство не освобождает его от предъявления военного билета при трудоустройстве на работу.

Что требуется для получения военного билета

Военный билет может быть выдан гражданину в том случае, если:

 • Он прошел армейскую службу;
 • Зачислен в запас армии без службы (по медицинским показаниям здоровья);
 • Если он имеет высшее образование и в своем ВУЗе закончил военную кафедру.

Если есть обстоятельства и определенные причины, по которым молодой человек не может пойти служить в армию (семейные проблемы, состояние здоровья и т.д.), то он должен обратиться с этим в военкомат, пройти медицинскую комиссию и получить необходимую справку и военный билет без армейской службы.

В том случае когда желания служить нет по определенным причинам, то молодой человек может прибегнуть к услугам юриста, которые поможет решить проблему с военкоматом. Затем уже, получив военный билет, можно смело идти устраиваться на новую должность.

Внимание! Прибегать к незаконному получению билета не рекомендуется! Это является уголовным делом и считается подделкой важных документов.

Документы для оформления военного билета:

Обязательные:

 • Несколько матовых черно-белых фотографий без уголка на белом фоне размером 25х35 мм;
 • Паспорт гражданина РФ или свидетельство, подтверждающее личность (при утере паспорта);

Далее при наличии:

 • Аттестат о среднем образовании, как оригинал, так и его копию;
 • Копию и оригинал диплома о высшем образовании;
 • Водительское удостоверение (оригинал и копия).

В каких случаях билет не имеет значения?

Военный билет не спрашивают у мужчин при устройстве на неофициальное трудоустройство, на определенную подработку. Также военный билет не нужно предъявлять женщинам, детям несовершеннолетнего возраста, мужчинам старше 50 лет на гражданской основе, мужчинам старше 55-60 лет на военной основе, иностранным гражданам.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие военного билета является очень важным обязательством при устройстве мужчины на новую работу. его отсутствие может привести к нехорошим последствиям не только самого молодого человека, но и работодателя, взявшего его к себе на работу.

Весь этот процесс регулируется несколькими различными законами, предполагающими не только административную, но и уголовную ответственность. Поэтому, прежде чем избегать службы в армии, лучше всего задуматься о будущих последствиях.

Не нашли ответ на свой вопрос в статье или есть дополнительный вопрос? Задайте его юристуна сайте и получите развернутую консультацию уже через 15 минут

Источник: https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/rabota-bez-voennogo-bileta-5c6537f7c0874300adc6c39d

Военный билет при приеме на работу | Потребуют ли при оформлении

Зачем военный билет на работе

БЕСПЛАТНАЯ горячая линия для призывников и их родителей – 8(800)-775-10-56 (по всей России)

Военный билет при устройстве на работу5 (100%) 2 votesВоенный билет при устройстве на работу

Хотите получить военный билет для трудоустройства? Мы вам поможем!
В каждой организации ведется воинский учет.

При трудоустройстве в кадровой службе у потенциального работника могут потребовать документ воинского учета – военный билет или приписное свидетельство. Работодатель часто отказывает в приеме по причине их отсутствия.

Законно ли требовать военный билет при приеме на работу?

Что говорится в ТК РФ?

Согласно 65 статье Трудового кодекса военный билет – одна из главных бумаг при приеме на работу. Если претендент на должность не предоставляет его, работодатель имеет право отказать ему. Список лиц, обязанных иметь военник, указан в Федеральном законе №53 «О воинской обязанности», принятом 28 марта 1998 года.

Законом регламентируются пункты, которые касаются военной обязанности:

 • статья 1 – говорит об обязанности нести военную службу;
 • статья 2 дает объяснение термина «военная служба»;
 • статья 7 – указывает на ответственность за прием на работу без билета;
 • в статье 10 установлен список обязанностей, которые касаются воинского учета.

В ТК отсутствует прямой запрет в приеме гражданина на работу без военного документа. Отказав претенденту по указанной причине, работодатель нарушает его трудовые права.

В Трудовом кодексе говорится, что военнообязанное лицо должно предоставить военный билет при устройстве на работу, а граждане призывного возраста – специальное удостоверение. Справка понадобится и тем, кто не служил. В ней ставится отметка о том, что молодой человек не призывался на службу.

До скольки призывной возраст вы можете прочитать на нашем сайте.

Зачем военный билет требуют на работе?

Положения о воинском учете обязывают предприятий учитывать военнообязанных работников. Этот статус присваивается гражданам, которые достигают совершеннолетия. Ответственные в организации лица осуществляют такие действия:

 • обращают внимание на наличие штампа о воинской обязанности в паспорте претендента на должность, подлинность удостоверения;
 • при приеме на работу заполняют личную карточку сотрудника, перенося данные из военного билета, вносят изменения и хранят ее;
 • разъясняют работникам обязанности по военному чету, предупреждают о штрафных санкциях и прочих мерах ответственности;
 • оповещают военные комиссариаты об ошибках или поддельных записях в билете;
 • выявляют лиц, которые избежали постановки на воинский учет;
 • в течение двух недель уведомляют военкоматы о принятии на работу граждан, которые подлежат учету;
 • дают ответ на запрос военного комиссариата – предоставляют данные.

Ежегодно, перед началом призывной кампании, отправляют в военкомат информацию о юношах, достигших призывного возраста.

Можно ли купить военный билет в 2019 году и какие наступят последствия, читайте на нашем сайте.

С помощью военного билета работодатель оценивает:

 • Группу пригодности. При наличии ограничений по здоровью соискателю откажут в трудоустройстве.
 • Несение армейской службы. Обязанность несут все парни призывного возраста. Если у гражданина нет соответствующего билета, устроиться на работу будет сложнее. Работодатели неохотно трудоустраивают лиц, которых могут забрать в армию в любой момент.

Согласно Трудовому кодексу военник – обязательный документ при трудоустройстве. Предоставляется оригинал или заверенная копия. В предъявленной ксерокопии должны присутствовать данные:

 • вердикт членов военной комиссии;
 • дата дембеля и информация о части, в которой юноша проходил службу;
 • травмы, ранения, звания или награды, полученные во время службы;
 • о военном сборе, о зачислении молодого человека в резерв;
 • физические показатели соискателя;
 • отметки о постановке на учет и о снятии.

Если будет отсутствовать одна из страниц, в приеме на работу откажут. Трудоустройство станет невозможным на определенное время. Если гражданин лично не предоставляет военный билет, работодатель должен его запросить.

Руководящее лицо организации осуществляет воинский учет самостоятельно или назначает одного из работников – как на кадрового, так и на бухгалтера. Обязанность фиксируется в трудовом соглашении.

Как его получить?

Военный билет выдается в трех случаях – гражданина признали негодным к прохождению армейской службы, молодой человек отслужил или он окончил военное высшее учебное заведение.

Если мужчину не призвали в армию до 27 лет, он в автоматическом режиме зачисляется в запас, и на руки ему выдают военник.

С этой целью посещают военный комиссариат по месту жительства и получают направление на прохождение медицинского осмотра. По окончании пишут объяснительную записку и подают справки – паспорт, 1 фотографию, водительское удостоверение (если имеется), об образовании. Билет выдают в продолжение 10 суток.

Сколько проходят медкомиссию в военкомате и какие врачи обследуют, вы можете узнать в нашей статье.

Кому билет не нужен?

Требовать военный билет у всех не нужно. Не требуется документ женщинам (если они не военнообязанные), несовершеннолетним лицам, мужчинам старше 60 лет (если у них нет воинского звания) и иностранным гражданам.

Лица, которые не являются жителями Российской Федерации, не подлежат воинскому учету, поэтому у них не может быть военного билета – требовать его от них нельзя. Работодатель не имеет права просить военного билета с их родной страны – если соискатель является военнообязанным в зарубежной стране, этот факт не влияет на трудоустройство в РФ.

Кого нельзя принимать без военника?

Соискатели, которые должны иметь военный билет:

 • Военнообязанные – молодые люди возрастом от 18 до 27 лет. На основании документа составляют отчет о трудоустройстве, бумагу направляют в военный комиссариат.
 • Мужчины от 27 лет. Для них призывной возраст завершен, но предоставление ими военного билета обязательно. На его основании оформляют личную карточку формы Т-2 с указанием данных о воинском учете.
 • Граждане, которые находятся в запасе – от 50 до 65 лет.

Потенциальный работник не имеет права скрывать сведения о звании.

Как должен действовать работодатель?

Трудоустройство военнообязанных сопровождается нюансами:

 • На момент собеседования военник утерян. Гражданина необходимо отправить в военный комиссариат, чтобы восстановить документ. Не лишним будет напоминание об административной ответственности в случае несвоевременного обращения.
 • У военнообязанного отсутствует военный билет.

Принять соискателя можно, но нужно быть готовым к тому, что его призовут на службу.

Ответственность работодателя

Для руководящего лица организации имеются риски в обоих случаях – при принятии на работу без ВБ и при отказе. Организация может принять на работу гражданина без военного билета, но об этом необходимо уведомить военкомат. На это действие отводится 14 дней.

Необходимость оповещения регулируется 1 статьей ФЗ №53. Делать это необходимо ежегодно. Если работодатель не сделает этого, он подлежит административной ответственности согласно 21.4 статье Кодекса АП.

Размер штрафной санкции – от 3 до 10 размеров минимальной оплаты труда.

Если работодатель принимает сотрудника, который не предоставил военный билет, он нарушает статью 5.27 КоАП. Размер штрафа составляет:

 • 10 тысяч-20 тысяч должностным лицам;
 • 5 тысяч-10 тысяч – индивидуальным предпринимателям;
 • 50 тысяч-100 тысяч – юридическим лицам.

Чем больше ответственности на компании, тем больший штраф ее ожидает. При повторном нарушении размер штрафной санкции увеличивается. Ответственности подлежит руководитель предприятия и сотрудник, отвечающий за воинский учет. Штраф налагает военный комиссар.

Что делать, если не принимают на работу без билета?

Закон касательно трудоустройства с отсутствием военника двузначен. Руководящее лицо организации обязано оповещать военкомат о приеме на работу без военного билета. Наряду с тем, работодатель не вправе отказать гражданину. Это считается необоснованным отказом – статья 64 Трудового кодекса.

Обычно работодатели не говорят причину отказа – гражданин вправе оспорить решение, обратившись с жалобой в Трудовую инспекцию или направив исковое заявление в суд. Как вариант – получить военный билет.

Источник: http://voenniybilet.com/voennyj-bilet-pri-prieme-na-rabotu/

Нужен ли военный билет при приеме на работу

Зачем военный билет на работе

Кадры Кадровики иногда сталкиваются с ситуацией, когда у соискателя отсутствует воинский билет. Можно ли принять на работу соискателя, у которого нет этого документа, разберем в этой статье. 18 января 2019 Безрукова Анна

Ст.

65 ТК РФ гласит, что при заключении трудового договора военнообязанные и призывники должны предоставить в организацию документы воинского учета.

Военнообязанные в запасе предоставляют военный билет или временное удостоверение, а призывники — удостоверение гражданина, который подлежит призыву на военную службу.

Даже если гражданин по каким-либо причинам не проходил службу в армии, документ ему все равно выдают, но ставят отметку о непрохождении воинской службы.

Воинскому учету на предприятии подлежат:

 1. Призывники (мужчины в возрасте 18–27 лет, не находящиеся в запасе и обязанные встать на воинский учет).
 2. Военнообязанные (мужчины в возрасте 18–50 лет, кроме тех, кого признали негодными к службе в армии по состоянию здоровья).
 3. Лица, проходящие альтернативную гражданскую службу.

Кого принять можно

Организация имеет право принять лиц, которые не являются военнообязанными. А именно:

 • женщин;
 • детей в возрасте до 18 лет (допризывного возраста);
 • мужчин в возрасте старше 50 лет (граждане этой категории перестают быть военнообязанными, если звание не предусматривает иного);
 • иностранцев (воинская обязанность на них не распространяется).

Кого принять нельзя

Вопрос о том, берут ли на работу без военного билета, неоднозначный. Существуют категории лиц, для которых официальное трудоустройство возможно только при предъявлении этого документа:

 1. Военнообязанные. Любой сотрудник от 18 до 60–65 лет обязан иметь при себе этот документ, а представитель организации на основе данных, содержащихся в нем, отправляет отчет в военкомат.
 2. Мужчины старше 27 лет (хотя призывной возраст для них окончен). В организации на них заполняют личную карту по форме Т-2 с информацией о воинском учете.
 3. Лица в резерве (ст. 65 ТК РФ). Максимальный возраст этой категории граждан составляет 50–65 лет. То есть даже если соискателю 50 лет и более, он должнен документ хранить и предъявлять при трудоустройстве, если к тому обязывает звание.

Тем не менее, в ТК РФ нет прямого запрета принимать на работу граждан без документов воинского учета. Более того, отказав соискателю по этой причине, организация может нарушить его трудовые права.

Для чего нужен военный билет при приеме на работу

Если организация заключает с сотрудником трудовой договор, она обязана оповестить об этом военкомат. Документ воинского учета по закону является обязательным при устройстве на работу (ч. 1 ст.

65 ТК РФ). Для руководителя прием на работу человека, который подлежит призыву, но не имеет военного билета, чреват риском.

Часто таким соискателям организации отказывают, и главные причины здесь две:

 1. Нежелание брать на себя ответственность за гражданина, который уклоняется от воинского учета.
 2. Принимать и обучать нового работника невыгодно, ведь его в любой момент могут призвать на армейскую службу.

Ни одна кадровая служба не откроет соискателю истинную причину отказа в приеме на работу гражданину призывного возраста, если она кроется в отсутствии у него бумаг воинского учета, поскольку он может обратиться в трудовую инспекцию с жалобой.

Если соискателю отказали в должности из-за того, что у него отсутствует военный билет, он может поступить так:

 1. Обратиться в трудовую инспекцию.
 2. Заявить на организацию в суд.
 3. Получить билет.

Какие страницы военного билета должны быть в личном деле сотрудника

Работник кадровой службы должен сделать копии и внести в личное дело нового сотрудника такие страницы:

 • запись комиссии призыва;
 • отметки о службе и демобилизации;
 • сведения о присвоенном звании, наградах и т.п.;
 • отметки о запасе и военном сборе;
 • метрические данные;
 • отметки о постановке на учет и снятии с него;
 • идентификационный номер документа.

Копии страниц с этими сведениями должны быть четкими, на них не должно быть неясных символов.

Чем грозит прием на работу без военного билета

Если у соискателя на должность отсутствует военный билет, руководитель предприятия может ему отказать, поскольку закон требует обязательного предоставления этого документа. С другой стороны, устроиться на работу без военного билета можно. Согласно ст. 64 ТК РФ, необоснованный отказ (ущемление по социальному, национальному, имущественному признакам) при устройстве на работу запрещен.

Предприятие имеет право принять военнообязанного сотрудника на должность без такого документа, но при этом следует в 2-недельный срок оповестить об этом комиссариат ( п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

В противном случае организацию привлекут к административной ответственности (ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ) — штраф от 300 до 1 000 рублей.

Сведения направляют по форме, которая установлена Генеральным штабом Вооруженных сил РФ и утверждена в Методических рекомендациях.

Статья подготовлена с использованием материалов КонсультантПлюс. Получить доступ

Источник: https://gosuchetnik.ru/kadry/nuzhen-li-voennyy-bilet-pri-prieme-na-rabotu

Сила Права
Добавить комментарий